MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH

Giáng sinh không phải là dịp để bạn xem mình sẽ mở được bao nhiêu quà. Quan trọng là hãy mở rộng trái tim để đón nhận những điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống.