HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CHÀO MỪNG SINH NHẬT NEO LẦN THỨ 14

Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others - William Arthur Ward