Giới thiệu chung


Gói dịch vụ định vị thương hiệu và hỗ trợ bán hàng trên môi trường Internet dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tên dịch vụ: Dịch vụ BrandAll.
Website: http://brandall.vn

Đối tượng khách hàng

 • Tất cả các tổ chức/doanh nghiệp chưa có Website, email riêng hoặc đã có nhưng sử dụng email miễn phí và website cũ...
 • Các đơn vị tổ chức sự kiện cần website để quảng bá sự kiện, hoạt động, chiến dịch trong một thời gian ngắn.

lợi ích cho khách hàng

 • Các doanh nghiệp nhanh chóng có được bộ định vị thương hiệu và công cụ bán hàng chuyên nghiệp trên môi trường Internet.
 • Tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu và vận hành hàng tháng.
 • Tạo tiền đề cho việc triển khai các chiến dịch marketing online, thúc đẩy bán hàng.

mô tả dịch vụ

 • BrandAll là gói công cụ định vị thương hiệu và bán hàng trên môi trường Online dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm: Website, Email doanh nghiệp, SMS Brandname, Social Page.

hình thức cung cấp

 • Quản lý và phát triển thuê bao
 • Tính cước và in hóa đơn

thông tin khác

 • Quản lý và phát triển thuê bao
 • Tính cước và in hóa đơn

các đối tượng đang sử dụng

 • Quản lý và phát triển thuê bao
 • Tính cước và in hóa đơn